Vuorovaikutuksen johtaminen vapaaehtoistoiminnassa on merkityksen luomista

Blogi

Risto Puutio
Organisaatiopsykologi

Puutio on työn ja organisaatioiden erikoispsykologi ja työnohjaaja, joka auttaa johtajia ja organisaatioita hyödyntämään yhteistyön potentiaaleja paremmin.


Vapaaehtoistyöhön lähteminen on valinta henkilökohtaisesti tärkeän toteuttamisen puolesta yhteisön kanssa ja sen kautta. Pysymme toiminnassa mukana niin kauan kun koemme tekemisen arvojemme mukaiseksi, yhteistyön mielekkääksi ja sen myötä syntyvät suhteet meitä arvostaviksi. Mielekkyys ja arvostuksen kokemus syntyvät ja uusintuvat suhteissa toteutuvan vuorovaikutuksen kautta.

Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää vuorovaikutus vapaaehtoistyön ytimenä. Mitä paremmin se toimii, sitä enemmän syntyy kokemuksia hyvästä ja sitä vahvemmin toimijat sitoutuvat ponnisteluihin. Vapaaehtoistyön johtamisessa on kysymys edellytysten luomisesta hyvälle vuorovaikutukselle. Kolme kysymystä auttaa näkemään olennaisen.

Ensimmäiseksi meidän on kysyttävä, millaisia suhteita toiminta voi tarjota osallistujille. Mikä olisi riittävästi tuttua ja samalla riittävästi erilaista ja uutta. Tehtävämme on tunnistaa organisoitumisen mahdollisuuksia sille, että osallistujat pääsevät kokemaan yhteistyötä ja oppimaan siitä. Tämä on ajattelutyötä, jossa katsotaan isompaa kokonaisuutta ja hahmotetaan toiminnallisia variaatioita. Arkisemmin: keiden kanssa tätä ideaa kannattaisi kehitellä,  kenet kannattaisi kutsua tähän rooliin oppimaan muilta, mikä kaksikko olisi parhaimmillaan tässä tehtävässä, kuka löytäisi uusia suhteita tässä tekemisessä. Kun ajattelumme suuntautuu uusien potentiaalien näkemiseen, alamme löytää uutta.  

Vapaaehtoistyön johtamisessa on kysymys edellytysten luomisesta hyvälle vuorovaikutukselle.

Toiseksi meidän tulee kysyä, mikä tekemisessä on merkityksellistä. Jokainen antaa tekemiselleen oman merkityksensä.  Siksi meidän on oltava vuorovaikutussuhteessa, jaksettava kohdata ja kysyä: mikä tässä on sinulle tärkeää. Ja vielä: jos tämä on sinulle tärkeää, mikä voisi olla seuraava askeleesi. Osallistuminen ja mukanaolo on vapaaehtoistyön johtamisessa keino päästä kiinni niihin merkityksiin, jotka syntyvät tekemisestä. Tutkimalla merkityksiä, alamme ymmärtää sitä dynamiikkaa, joka saa ihmiset liikkeelle.

Kolmanneksi on löydettävä kysymyksiä, joilla ruokitaan osallistujien keskinäistä yhteistyötä ja ruohojuuritasolla tapahtuvaa yhteistä kehittelyä. Ohjeistamista höydyllisempää on jälleen kysyä: miten yhteiset onnistumiset syntyvät, mikä ruokkii yhteistyötä ja mikä auttaa huomaamaan uusia näkökulmia.  Kysymisen taito tulee tärkeäksi johtamisen taidoksi, sillä juuri sen kautta alamme oppia vapaaehtoistyön organisoitumisen osatekijöitä ja ilmiöitä. Kysymisen taitoa voi myös oppia.  Tietenkin vapaaehtoistyössä kohtaamme myös yhteistyön karikkoja. Sitä varten meidän on hyvä harjaannuttaa omia vuorovaikutuksen taitojamme, jotta osaisimme toimia viisaasti myös tiukan paikan tullen.
______________________________________________________________________________________

Vuorovaikutuksen johtaminen -kurssi järjestetään Jyväskylässä 6.4.2019, ilmoittautumaan pääsee tästä.

Tervetuloa! 🌱

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.