Opintokerhotuki

Itsenäisesti opiskelevat ryhmät voivat hakea Visiolta opintokerhotukea. Kootkaa ryhmä, nimetkää sille ohjaaja, hakekaa opintokerhotukea ja aloittakaa opiskelu!

Opintokerhotuki pähkinänkuoressa

Kuka voi hakea?
Opintokerhotuki on suunnattu Vision jäsenjärjestöille ja muille yhteistyökumppaneille. Sitä voivat hakea myös itsenäisesti toimivat ryhmät. Tukea on haettavissa vuosittain rajattu määrä.

Mikä on opintokerho?
Opintokerho on ryhmä ihmisiä, jotka kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään jotain teemaa ja oppimaan yhdessä. Kerhon aika ja työskentelytapa ovat vapaasti valittavissa. Tärkeintä on, että kerho kokoaa yhteen joukon ihmisiä, jotka haluavat kehittää itseään ja järjestöään.

Kuinka paljon?
Visio tukee opintokerhoja 4 euroa/kerhotunti. Kerhotuki määräytyy toteutuneiden kerhotuntien mukaan. Tuessa ei ole omavastuuosuutta.

Mihin kuluihin?
Kuluja voivat olla esim. ryhmäläisten matkakulut, tarjoilukulut, materiaalikulu, jne. Lista hyväksyttävistä kuluista löytyy täältä.

Opintotilaisuustuen hakeminen ja tilitys

Askel 1: Opintokerhon perustaminen

 • Kootkaa ryhmä, joka haluaa aloittaa yhdessä opiskelun
 • Nimetkää kerholle ohjaaja
 • Kerhossa täytyy olla viisi vähintään 15-vuotiasta jäsentä.
 • Kerhon tulee kokoontua vähintään 10 opintotunnin verran vuodessa. Kerho voi toimia myös verkossa!
 • Kerhon järjestäjä vastaa taloudesta ja hoitaa tarvittavan maksuliikenteen. Järjestäjä huolehtii myös palkkioihin liittyvät työnantajavelvoitteet (ennakonpidätykset, sotu, TyEl).
 • Huomioikaa, että hakemuksen käsittelyaika on noin 2 viikkoa sen saapumisesta Visioon.

Askel 2: Opintokerhotuen hakeminen

 • Täytä opintokerhotuen hakulomake.
 • Kun olet lähettänyt hakemuksen, saat ilmoituksen sähköpostiisi sen saapumisesta Visioon.
 • Käsiteltyämme hakemuksen saat päätöksen sähköpostiisi.
 • Huom! Tukea on jaettavissa rajattu määrä, joten emme välttämättä pysty myöntämään sitä kaikkiin hakemuksiin.
 • Tuettavat kerhot eivät saa olla toisen opintokeskuksen ohjelmassa.
 • Jos olette uusi hakija, ja opintokerhollenne myönnetään tuki, kanssanne laaditaan tässä vaiheessa ns. tilityssopimus.

Askel 3: Opintokerhon aikana: Kerätkää osallistujatiedot

 • Pitäkää kirjaa opintokerhon osallistujista. Yhdistyksen tulee kerhon päätyttyä toimittaa Visioon seuraavat tiedot osallistujista:
  • Osallistujamäärä
  • Sukupuolijakauma
  • Apuna voi käyttää Opintotilaisuuden osallistujatiedot -lomakketta, joka löytyy sivun alareunasta. (huom! Netto-osallistujamääriä ei tarvitse ilmoittaa opintokerhoista).

Huom! Osallistujalistoja ei tarvitse enää lähettää Visioon tilityksen yhteydessä (alkaen 1.8.2018). Opintokerhon järjestäjän tulee kuitenkin säilyttää osallistujalistat mahdollisia tarkastuksia varten kolmen vuoden ajan.

 • Muistakaa mainita Opintokeskus Visio ja käyttää Vision logoa koulutusmarkkinoinnissanne. Logot löytyvät täältä.

Askel 4: Opintokerhon päättyessä

 • Käy täyttämässä opintokerhotuen selvityslomake verkossa viimeistään neljän viikon kuluttua kerhon päättymisestä.
 • Tarkista tilityssopimuksestanne edellyttääkö Visio yhdistykseltänne tositteita kuluista ja liitä tositteet tarvittaessa tilityslomakkeen liitteiksi.

Lisätietoja: Visio on laatinut kaikkien yhteistyökumppaniensa kanssa allekirjoitetut tilityssopimukset. Tilityssopimuksia on kahdenlaisia: Toiset vaativat tositteiden toimitusta Visioon ja toiset eivät. Kaikkien pitää kuitenkin säilyttää tositteet omassa kirjapidossaan, koska Visio tekee satunnaisia tarkastuksia muutamia kertoja vuodessa. Jos opintokerhotuki on haettu yksityishenkilönä, toimitetaan tositteet aina Visioon.

Tositteiden toimitus Visioon

Jos tilityssopimuksenne edellyttää tositteiden toimitusta Visioon, lisätkää ne tilityslomakkeen liitteiksi. Tositteista tulee selvitä:

 • a) että kulu on maksettu yhdistyksen tililtä (esim. kopio yhdistyksen tiliotteesta tai verkkopankin kuitti).
 • b) mistä kulusta on kyse (esim. kopio alkuperäisestä kassakuitista, tarkennus verkkomaksun viestikentässä, jne.)

Vision opintokerhotuki maksetaan noin kolmen viikon kuluttua tilityksestä järjestön tilille.

Lisätietoja ja apua?

Jos tarvitse apua opintokerhotuen hakuprosessissa, olkaa yhteydessä Visioon.
Opintosihteeri Leena Karisto, p. 044-727 3240, etunimi.sukunimi@opintokeskusvisio.fi

Opintokerhojen lomakkeet

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.