Luku- ja kirjoitustaidon opetus

Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyi 1.1.2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Uudistuksen myötä maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus otettiin osaksi myös vapaan sivistystyön sivistystehtävää. Tämän avulla haluttiin laajentaa joustavien ja osa-aikaisten koulutusmahdollisuuksien koulutustarjontaa, jonka aikaisempi puuttuminen oli jättänyt tiettyjä erityisryhmiä virallisen lukutaitokoulutuksen ulkopuolelle.

Lukutaitokoulutus on tarkoitettu maahan muuttaneille, jotka haluavat oppia lukemaan ja kirjoittamaan latinalaisella kirjainjärjestelmällä.

Opintokeskus Visio järjestää maahanmuuttajille suunnattua luku- ja kirjoitustaidon koulutusta yhteistyössä kumppanijärjestöjensä kanssa sekä HEO kansanopiston ja TSL-opintokeskuksen kanssa.

Järjestöpohjaiset lukutaitokoulutukset

Visio järjestää luku- ja kirjoitustaidon koulutuksia yhteistyössä verkostoissaan toimivien maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusjärjestöjen kanssa. Koulutus on muodoltaan osa-aikaista ja kurssien kesto ja ajankohta määritellään kohderyhmän ja resurssien mukaan.

Järjestöpohjaisessa lukutaitokoulutuksessa korostuu kohderyhmänä sellaiset oppijat, jotka eivät syystä tai toisesta pysty sitoutumaan kokopäiväiseen opiskeluun. Opiskelijoilla voi olla puutteita opiskelutaidoissa tai muita oppimisvaikeuksia. Myös heidän elämäntilanteensa saattaa olla este kokopäiväiselle opiskelulle. He saattavat olla esimerkiksi kotiäitejä tai käydä töissä. Elämäntilanne ei kerro kaikkea. Muun muassa kotivanhempia yhdistää elämäntilanne, mutta heidän koulutustaustansa saattavat olla hyvinkin erilaisia.

Koulutukset seuraavat Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositusta, jonka lisäksi Visiolla on oma järjestöpohjaisen lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelma.

Yhteistyökoulutukset HEO kansanopiston ja TSL opintokeskuksen kanssa

Opintokeskus Visio aloitti keväällä 2018 yhteistyön luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen järjestämisessä TSL-opintokeskuksen ja HEO-kansanopiston kanssa. Yhteistyön taustalla on Opintokeskukset ry:n yhteishanke, jonka tavoitteena oli luoda uusi lukutaitokoulutuksen malli, jossa opintokeskukset tekevät yhteistyötä kansanopistojen kanssa. Kevään 2018 pilotointi sujui niin hyvin, että Visio, TSL ja Heo jatkavat yhteistyötä syksyllä 2018. Yhteistyön tarkoituksena on pilotoida uutta lukutaitokoulutuksen mallia sekä vastata lukutaitokoulutuksen suureen koulutustarpeeseen.

Opintokeskukset Visio ja TSL järjestävät osallistujille toiminnallista opetusta, jonka tavoitteena on osallistujien aktiivisen kansalaisuuden sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen osallisuuden vahvistaminen. Tähän pyritään ohjaamalla heitä kansalaisyhteiskunnan toimintaan sekä tutustuttamalla yhteiskunnan perusrakenteisiin ja -palveluihin. Opintokeskusosuuksien myötä opiskelijat saavat kosketuksen kansalaisyhteiskuntaan, työelämään, luontoon, vastuulliseen kuluttamiseen sekä liikuntaan hyvinvoinnin ylläpitäjänä.

Lisätietoja: Suunnittelija Meri Tennilä, p. 044-727 3243, etunimi.sukunimi@opintokeskusvisio.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.