Miltä näyttää koulutuksen tulevaisuus? Vihreä Tuuma -verkkolehden uusi teemanumero on nyt luettavissa!

Uutiset

”Kestävä tule­vai­suus edel­lyttää rajuja muutoksia yhteis­kun­nassa, elämäntavoissa ja niiden taus­talla olevissa ajat­te­lu­ta­voissa ja maail­man­ku­vassa. Ilmas­ton­muu­toksen todel­li­suu­dessa on syytä kriit­ti­sesti pohtia, millaista todel­li­suutta ja ihmis­kuvaa vahvis­tamme myös kasva­tuk­sessa ja millaisia olemisen ja elämisen tapoja meidän kannattaa tavoi­tella.”

Kuukauden sitaatti kuvastaa hyvin Vihreä Tuuma -lehden ”Koulutuksen tulevaisuus” -teemanumeron näkökulmaa – miten rakennamme sekä koulutuksen että kehityksen tulevaisuutta kestävälle pohjalle? Koulutus on kokenut kovia muutoksia lähivuosina ja monien muutosten myötä koulutuksesta on tarvinnut myös leikata – toisaalta myös uutta on syntynyt vanhan tilalle.

e”Koulutuksen tulevaisuus” -teemanumerossa tarkastellaan monipuolisesti koulutusta eri asteiden ja näkökulmien kautta. Teemanumerossa pohditaan mm. miten ammattikoulut ovat sopeutuneet vuoden takaisen ammattikoulureformin muutoksiin, onko lähiopetuksesta karsimisesta syntynyt myös jotain hyvää, miten koulumaailmassa tulisi varautua monikulttuurisuuden lisääntymiseen sekä pohditaan akateemisen maailman muutoksia, ennen ja tulevaisuudessa. Lehdessä tarkastellaan myös kestäviä ratkaisuja ja koulutuksen uusia muotoja, esimerkiksi ilmasto- ja globaalikasvatuksen avulla.

Greta Thunberg meni koululakkoon elokuussa 2018 vedotakseen poliittisiin päättäjiin toimimaan tehokkaammin ilmastonmuutoksen estämiseksi. Kuva: Jessica Gow /TT.

Vihreä Tuuman teemanumerossa pohditaan koulutuksen mahdollisuuksia tulevaisuudessa: millainen tilanne on nyt, mitä meidän tulisi ottaa huomioon arvioidessamme koulutuksen kehityssuuntaa, voiko jo tehdyistä päätöksistä syntyä myös jotain hyvää? Kutsumme kaikki lukemaan, pohtimaan ja visioimaan kanssamme koulutuksen muutoksia ja mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden näkökulmasta – tervetuloa!

Pääset Koulutuksen tulevaisuus -teemanumero sivuille tästä.

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.