Maailma muuttuu ja liikkuu – kuinka kuvaamme tuota liikettä?

Uutiset

Opintokeskus Vision ”Maailma liikkeessä” -kurssilla perehdytään kansainvälisten muuttoliikkeiden syihin ja vaikutuksiin. Kurssilla halutaan pysähtyä arvioimaan kriittisesti niitä viestinnällisiä kehyksiä, joita käytämme julkisessa keskustelussa, valtamediassa, sosiaalisessa mediassa ja jopa puheessamme. Miten kirjoitamme globaaleista tapahtumista? Millaista kuvaa media luo maailmasta ympärillämme? Kenen tarinaa kerrotaan, kenelle ja ennen kaikkea miten?

Frame, Voice, Report

”Puhummeko uhreista? Syyllistämmekö ihmisiä? Vai puhummeko ihmisistä aktiivisina toimijoina, jotka voivat itse vaikuttaa omiin asioihinsa? Se, millaisia sanoja käytämme ei ole merkityksetöntä, sillä sanat luovat todellisuutta”

Näin linjaa Kepa ry uudessa EU:n rahoittamassa globaalikasvatushankkeessaan “Frame, Voice, Report”. Hankkeessa halutaan vahvistaa ja kehittää viestintää ja haastaa vallalla olevia viestinnän rakenteita. Hankkeessa pohditaan, millaisia kehyksiä käytämme puheessamme. Kenen äänellä oikeastaan puhumme? Entä miten raportoimme, kirjoitamme tapahtumista ympärillämme?

FVR-hanke kestää kolme vuotta. Sitä toteutetaan samanaikaisesti seitsemässä EU-maassa, ja sen vetäjänä toimii tanskalainen CISU.

Monipuolinen aihe, monipuolisia näkökulmia

Vision Maailma liikkeessä -kurssi pyrkii vastaamaan Kepa:n globaalikasvatushankkeen kysymyksiin mahdollisimman laajalla puhuja-tarjonnalla ja saada näin myös mahdollisimman monipuolista keskustelua aikaiseksi. Kurssille on tulossa puhumaan mm.

  • Noora Kotilainen, poliittisen historian tutkijatohtori Helsingin yliopistossa haastaa kurssilaiset pohtimaan median representaatioita maahanmuutosta ja pakolaisuudesta – miten mediakuvat luovat mielikuvia ja ”todellisuutta” globaaleista tapahtumista?
  • Ida Schauman, Suomen pakolaisavun viestintä- ja vaikuttamisasiantuntija, joka käsittelee kehysten käyttöä viestinnässä pakolaisapuun erikoistuneen kansalaisjärjestön näkökulmasta
  • Riikka Suominen, Vihreä Lanka -lehden päätoimittaja ja kirjoittakouluttaja puhuu kurssilaisten kanssa aiheesta toimittajan näkökulmasta ja hän toimii samalla kurssin kirjoitustyön ohjaajana ja mentorina.
  • Ozan Yanar, kansanedustaja joka pureutuu aiheeseen poliittisen päätöksenteon ja viestinnän näkökulmasta

Tämän lisäksi kurssille on tulossa maahanmuutosta omakohtaista kokemusta omaavia henkilöitä, jotka kertovat omista kokemuksistaan sekä siitä, miten maahanmuutto ja siitä viestiminen on heidän näkökulmastaan muuttunut vuosien saatossa.

Kuinka haastamme ajatustapojamme?

Kurssilla on tarkoitus laajentaa omia näkemyksiä globaaleista tapahtumista ja kehittää omia viestinnällisiä taitoja. Kurssilla keskustellaan mahdollisimman monesta eri näkökulmasta maahanmuutosta ja siitä koskevasta viestinnästä.

Tämän lisäksi kurssilla harjoitellaan kehysten käyttöä kirjoittamalla artikkeleita, käyttäen hyväksi kurssin eri näkökulmia ja keskustelun avauksista. Vihreä Lanka -lehden päätoimittaja ja kirjoittakouluttaja Riikka Suominen tukee ja avustaa kirjoitustyön toteutuksessa ja frame-ajattelun kehittämisessä. Visio tulee julkaisemaan artikkelit verkkojulkaisuina ja paperiversiona. Näin kurssilaiset näkevät miten käytännössä sanat mallintavat tietoa ja voivat vaikuttavuudellaan muuttaa lukijoidenkin maailmankuvaa.

Vielä mahtuu mukaan!

Kurssi toteutetaan Helsingissä  kolmena eri koulutuspäivänä 17.-18.11. sekä 15.12. 2018.
Peruslippu maksaa 40 euroa, ja alennuslippu 20 euroa. Alennuslipppuun ovat oikeutettuja mm. kaikki opiskelijat, maahanmuuttajat ja Vision jäsenjärjestöjen jäsenet.

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä.

Tervetuloa haastamaan omia ajatusmalleja ja kehittämään tehokkaampaa viestintää avoimemman maailman puolesta!

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.